Hàng đặt là hàng được sản xuất theo yêu cầu về nguyên liệu gỗ,kích thước và mẫu từ khách hàng. Do đặc thù hàng đặt, chúng tôi có một số quy định như sau :

Trách nhiệm của Đồ Thờ Vũ Lăng :

– Sử dụng nguyên vật liệu đúng theo yêu cầu chỉ dẫn của khách hàng.

– Đảm bảo đúng mẫu mã ( tuy không thể 100% do sản phẩm sản xuất thủ công là chính).

– Đảm bảo quy cách kích thước đúng theo hợp đồng

– Đảm bảo giao hàng và lắp đặt đúng ngày.

Trách nhiệm của khách hàng đặt.

– Đơn hàng đặt là hợp đồng đặt hàng theo yêu cầu về đặc tính hàng hóa từ khách hàng, do đó khách hàng phải chịu trách nhiệm toàn bộ với yêu cầu của mình, trong đó có việc đặt trước phần tiền để chúng tôi có đầy đủ các điều kiện để gia công sản xuất theo yêu cầu đó. Mức đặt cọc được thỏa thuận giữa hai bên.

– Cung cấp hoặc xác nhận mẫu, quy cách, kích thước và các yêu cầu khác (chữ nho, chữ khắc tiến cúng,v.v..) đủ và kịp thời để Đồ Thờ Vũ Lăng có thể gia công sản xuất đúng tiến độ.

Trường hợp có thay đổi bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng đặt hàng đều có thể dẫn đến thay đổi về giá trị cũng như thời gian hợp đồng, đề nghị khách hàng liên lạc và thảo luận trực tiếp với người có trách nhiệm của Đồ Thờ Vũ Lăng

 

ĐỒ THỜ VŨ LĂNG – LÀNG NGHỀ VŨ LĂNG
Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 0983.396.285